กยศ. มจพ. ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในระบบ DSL ให้ผู้กู้ที่ส่งเอกสาร “ครบทุกคน” แล้วนะครับ
.
ขอขอบคุณทุกคณะ / ภาควิชา / อาจารย์ / บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กรุณาแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสารการกู้ยืม กยศ. มจพ. และขอขอบคุณน้อง ๆ จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยงานที่ห้อง กยศ. จนสำเร็จทันเวลา 🥰
.
ขั้นตอนต่อไป กยศ. มจพ. จะส่งเอกสารต้นฉบับ (ซึ่งได้ทะยอยส่งออกไปบ้างแล้ว) ไปให้ธนาคารตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป