✨ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโลกทัศน์อาชีพ💼
* 4 มี.ค. 2567 (13.00-16.00 น.) Online ทุกคณะ
* 8 มี.ค. 2567 (10.00-12.00 น.) วิทยาเขตระยอง
(นักศึกษา กยศ. ใช้ยื่นชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้)

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/r2zG2DNRiRvp9Zx99

👉👉ห้องประชุม online (4 มี.ค.2567) Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/xqk-uojr-izw