✨ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโลกทัศน์อาชีพ💼 * 4 มี.ค. 2567 (13.00-16.00 น.) Online ทุกคณะ * 8 มี.ค. 2567 (10.00-12.00 น.) วิทยาเขตระยอง (นักศึกษา กยศ. […]
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Field Engineer Development Program (FEDP – Young Talent Program) บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์(ไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายติดตั้งและการบริการด้านลิฟท์ บันไดเลื่อนมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิศกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า […]