ตัวแทนนักศึกษา มจพ. ทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022)

ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

โดยมีรายชื่อนักศึกษา มจพ. ดังต่อไปนี้

  1. นางสาวกรวรรณ ธานี คณะบริหารธุรกิจได้รับเหรียญทอง จากกีฬาดาบสากลประเภทเอเป้ทีมหญิง
  2. นายบัญชา จันทรวิโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเหรียญทอง จากกีฬาดาบสากลประเภทเอเป้ทีมชาย
  3. นายภานุวัตร ไกลทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเหรียญเงิน กีฬาเทควันโดประเภท Kyorugi under 63 kg. Men
  4. นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเหรียญเงิน กีฬาหมากรุกสากล ประเภททีมหญิง
  5. นางสาวศิริวรรณ สำเภาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญเงิน กีฬาหมากรุกสากล ประเภททีมหญิง
  6. นางสาวนรีรัตน์ หงสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตันประเภททีมหญิง

#KMUTNB #มจพ