กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 40 ปี มจพ. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 23.00 น. เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนชุดควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า โดยจะทำการ ปิดให้บริการสนามกีฬา ชั้น 3 ชั้น 7 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. ส่วนโรงอาหาร ชั้น 2, ธนาคารกรุงเทพฯ (สาขา มจพ.), ร้านกาแฟ Fermo Cafe และสำนักงานกองกิจการนักศึกษา เปิดทำการปกติ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน นายพิษณุ จารเขียน ตำแหน่งวิศวกร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7234 2428