ประกาศ มจพ. 
การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566