ประกาศ มจพ.  การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่