ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ ได้อันดับที่ 12 จาก 109 สถาบันการศึกษา จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

นักกีฬาดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ. ทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของนักกีฬา รวมทั้งผู้สนับสนุนที่ช่วยให้การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ผ่านไปด้วยดี 

แล้วพบกันใหม่ปีหน้าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “ธรรมศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ติดตามข้อมูลการแข่งขัน มจพ. ทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/KMUTNBNontrigames49