ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ ได้อันดับที่ 12 จาก 109 สถาบันการศึกษา จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 49 […]