ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาของ มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานคร) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย มจพ. มีกีฬาแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือก จำนวน 5 ชนิด ประกอบไปด้วย

1. กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย และทีมหญิง 2. กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย
3. กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย
4. กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย และ
5. กีฬาเปตอง

จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกทีมกีฬาและคัดเลือกนักกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (รอบมหกรรม) ในระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมส่งแรงเชียร์ในรอบมหกรรมระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของ มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้รับชัยชนะและประสบการณ์ที่ดีซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการมีน้ำใจแป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ เพจกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

พัทธนันท์/ข่าว

รัฐธนินท์/ข้อมูล-ภาพ