ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เดินทางไปร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาของ มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานคร) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย มจพ. ในปีนี้มีกีฬาที่ดำเนินการแข่งขันในรอบคัดเลือก จำนวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
1. กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย
2. กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย
3. กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย
4. กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย
5. กีฬาเปตอง ทุกประเภท

โดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกทีมกีฬาและคัดเลือกนักกีฬา ของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” (รอบมหกรรม) ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เปตอง

บาสเกตบอล

ฟุตซอล

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมส่งแรงเชียร์อีกครั้งในรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของ มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้รับชัยชนะและประสบการณ์ที่ดีซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการมีน้ำใจแป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ติดตามรายละเอียดการแข่งขันของ มจพ. ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNBNontrigames49 และ Fanpage Facebook : KMUTNBstuact

รัฐธนินท์  ข้อมูล/ภาพ