แจ้งเตือน!! ผู้กู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารกู้ กยศ. เทอม 2/2566 อ่านรายละเอียดที่นี่
📌ให้ส่งเอกสารตามใบเช็กลิสต์ที่ห้อง กยศ. ของแต่ละวิทยาเขต โดยด่วน!
>> ในวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นพักกลางวัน หรือตามเวลาที่วิทยาเขตกำหนด
>> ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00-14.30 น. เว้นพักกลางวัน หรือตามเวลาที่วิทยาเขตกำหนด
——————————————————————
– ยังไม่ได้จองคิวเทอม 2 ให้จองคิวส่งเอกสาร ลิงก์จองคิว https://sa.op.kmutnb.ac.th/studentloan/
– เคยจองคิวเทอม 2 ไว้แล้ว *ไม่ต้องจองใหม่* ให้ใช้ใบจองคิวอันเดิมและไปส่งเอกสารในวันที่ 8-9 มกราคม 2567
——————————————————————
⚠️ เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ตัวผู้กู้เอง ควรอ่านให้เข้าใจและทำให้ครบทุกขั้นตอนตามลำดับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดไปแล้วอาจแก้ไขไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา เช่น ไม่ขอเช็กลิสต์ภายในกำหนด ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ผู้ปกครองก็ต้องลำบากหาเงินมาจ่ายก่อน หรือไม่ส่งเอกสารตามกำหนดก็จะไม่ได้กู้ในเทอมนี้ ทำให้เดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ และไม่มีเงินใช้จ่ายรายเดือน หรือส่งเอกสารผิดนัด/ล่าช้าก็จะส่งผลให้ได้รับเงินค่าครองชีพที่ล่าช้าตามไปด้วย
 
**📌📌📌📌หากติดขัดในขั้นตอนใด ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อขอความช่วยเหลือ (ควรติดต่อก่อนจะถึงวันหมดเขต)**📌📌📌📌

Categories: