มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดกิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE 2024 “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” KMUTNB’s 65th Anniversary: Reinventing ReinvenThink towards Sustainability ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้ง 3 วิทยาเขต กิจกรรมเปิดบ้านให้ทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ ความเคลื่อนไหว ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ มจพ. รับฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่และอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจะได้คำตอบและมองเห็นโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน มจพ. รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
มหาวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน KMUTNB OPEN HOUSE 2024  เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนสแกน QR CODE ได้ล่วงหน้า หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://openhouse.kmutnb.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626-1628, 1121, 1666, 2091 หรือเพจหลักของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์