1. เปิดบัญชีธนาคาร ให้นักศึกษาเปิดบัญชีธนาคาร เปิดได้ 2 แห่งต่อไปนี้ ถ้ามีบัญชีธนาคารนี้แล้ว ก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดใหม่ **จะต้องเป็นบัญชีที่มีการใช้งานปกติ** ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การเปิดบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ไปติดต่อธนาคาร (สาขาใดก็ได้)   หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ รอบ […]