มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท ดีเคทู พลัส (จำกัด) จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 เวลา […]