ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวดดนตรี 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 (3K Music Festival) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสวนปาล์ม […]