ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ในงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2566 ของ มจพ.กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 […]