ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ.  นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  คว้าเหรียญทองแดง กีฬาหมากรุกกัมพูชา ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566 ณ […]
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่