นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 1 พ.ค. 2567 (ระดับ […]