กำหนดการพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 14.00 – 16.00 น. – […]
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact
ถ้าไม่สบายใจ จะเล่าให้ใครฟังได้บ้าง ? … “ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ” ถ้าอยากสบายใจ จะพูดกับใครดี ? … “ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ””ฉัน” นี่ใครล่ะ ? … ก็ “ฉัน” เพื่อนเธอไง หลายครั้งที่ความทุกข์ใจ ผ่อนคลายลงได้ […]