นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2546 ไม่เคยเรียน รด. หรือเกิดก่อนแต่มาเรียน มจพ. ปีแรก ประสงค์ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   1.คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผัน 3.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ 4.โรคที่ขัดต่อการเข้ารับการตรวจเลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา […]