ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ครูดนตรีไทย และนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับครูดนตรีไทย นิสิต และนักศึกษา […]
1.แบบรายงานตัว นศท 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารใบรายงานตัว 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย
1.แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2.ใบรับรองแพทย์ 3.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5.ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ