กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดบูธกิจกรรม “เปิดเทอมใหม่…กองกิจฯ พบน้องใหม่ 2566” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสวนปาล์ม กองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา […]