ประกาศปรับเวลาการให้บริการสนามกีฬาชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ. วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.40 น. และปิดให้บริการในวันเสาร์ เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องสำนักงานกองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 […]