1. เปิดบัญชีธนาคาร

ให้นักศึกษาเปิดบัญชีธนาคาร เปิดได้ 2 แห่งต่อไปนี้ 
ถ้ามีบัญชีธนาคารนี้แล้ว ก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดใหม่ **จะต้องเป็นบัญชีที่มีการใช้งานปกติ**

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การเปิดบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ไปติดต่อธนาคาร (สาขาใดก็ได้)

2. บันทึกสัญญาและทำแบบเบิกเงิน

ผู้กู้ยืมเข้าระบบ DSL หรือ กยศ. Connect เพื่อทำเอกสารต่อไปนี้

2.1 บันทึกสัญญากู้ยืมเงิน

2.2 ทำแบบเบิกเงิน

3. ดูตัวอย่างเอกสาร

4. เตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

เรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

คลิปการเตรียมเอกสารการกู้ยืม กยศ. 2565

5. จองคิวส่งเอกสารด้วยตนเองที่ มจพ.

  • ปิดระบบจองคิวแล้ว ผู้กู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ให้ไปส่งด้วยตนเองที่ มจพ. ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. *ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารหากไปไม่ตรงวัน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)