ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงาน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

————— ผ่านระบบออนไลน์ LIVE สด —————–
ผ่านเพจ Facebook กองกิจการนักศึกษา มจพ.
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.
สถานที่จัด ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 มจพ. กรุงเทพมหานคร
 
จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
**สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์
จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 2 ชั่วโมงโดยจะมีแบบฟอร์มออนไลน์ให้ลงชื่อ และตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรม จะขึ้นบนหน้าจอในระบบ LIVE **