ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร ระดับ ปวช. และปริญญาตรีทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท กราฟิก

ใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์หรือเกมในรูปแบบ 2 มิติ** ใช้โปรแกรมได้ทุกรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง**

  • เปิดรับส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2565 ไม่เกินเวลา 20.00 น.
  • ประกาศผลรางวัล : 3 สิงหาคม 2565
  • พิธีมอบรางวัล (ภายในงานพิธีไหว้ครู) : 4 สิงหาคม 2565

ส่งผลงานได้ที่ : https://bit.ly/3o8EDy0

⚠️อย่าลืมใช้อีเมลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเข้าส่งผลงานนะครับ

อ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3OfRSHF