ขอเชิญร่วมเชียร์ให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022) ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย […]
ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร ระดับ ปวช. และปริญญาตรีทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท กราฟิก ใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์หรือเกมในรูปแบบ 2 มิติ** ใช้โปรแกรมได้ทุกรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง** เปิดรับส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 1 […]
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2565