ถ้าไม่สบายใจ จะเล่าให้ใครฟังได้บ้าง ? … “ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ”
 
ถ้าอยากสบายใจ จะพูดกับใครดี ? … “ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ”
“ฉัน” นี่ใครล่ะ ? … ก็ “ฉัน” เพื่อนเธอไง
 
หลายครั้งที่ความทุกข์ใจ ผ่อนคลายลงได้ ก็แค่มีใครสักคน “รับฟัง”
พี่แนะแนวฯ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รับฟังด้วยหัวใจวัยรุ่น” … มาร่วมเรียนรู้และฝึกพื้นฐานการรับฟังอย่างลึกซึ้ง/การรับฟังด้วยใจ การฝึกรับรู้อารมณ์ ฯลฯ
 
ผ่านทางออนไลน์ ในวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น.
 
สนใจ สมัครได้เลยค่า (รับจำนวนเพียง 40 คน)
* ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์
* นักศึกษาสามารถนำวุฒิบัตรประกอบการยื่นกู้ กยศ. (กิจกรรมจิตอาสา 3 ชั่วโมง)