โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือก ผู้ที่สนใจจำหน่ายอาหาร 2 ประเภท

1. ประเภทยำต่างๆ จำนวน 1 ร้านค้า

2. ประเภทข้าวหมกไก่ และของทอด จำนวน 1 ร้านค้า

สนใจติดต่อรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18/08/66 ณ หน่วยโภชนาการ กลุ่มงานบริการสุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 79 ปี

โทร. 02-555-2000 ต่อ 1179