การกู้ยืมเงิน กยศ. 2565

นักศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. ให้ดำเนินการระยะเวลาที่กำหนด โดยอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ และติดตามข่าวสารจาก กยศ._kmutnb ที่เว็บไซต์ และที่เพจ กยศ_kmutnb  เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสกู้ยืมเงินกับ กยศ.

ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้กู้ยืม โปรดจดจำกลุ่มไว้เพื่อทำตามขั้นตอนต่าง ๆ

กยศ_kmutnb ขอกำหนดกลุ่มผู้กู้ยืม ดังนี้ (ตามรูป) และเวลาที่เห็นโพสต์หรือประกาศ ขอให้ผู้กู้ยืมจดจำกลุ่มไว้จะได้ทำขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ.

เป็นขั้นตอนในภาพรวม ผู้กู้ยืมกรุณาทำทีละขั้นตอน (ไม่ได้ให้ทำรวดเดียวจบ) โดยให้ทำตามช่วงเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะแจ้งว่าให้ทำอะไรเมื่อไร โดยติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่เพจ กยศ_kmutnb เป็นระยะ ๆ 

เรามาเริ่มกันเลย

ลงทะเบียนขอรับ Check List รายการเอกสาร

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 1 (จาก 7 ขั้นตอน) เป็นการขอรายการเอกสารเพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินเท่านั้น ยังไม่ใช่ขั้นตอนการกู้ ผู้กู้ยืมจะต้องทำตามขั้นตอนต่อ ๆ ไป ตามช่วงเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด การกู้ยืมจึงจะสมบูรณ์

ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง, รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม (ดูคำอธิบายกลุ่มเพิ่มเติมจากด้านบน) ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกับ กยศ. ในเทอม 1/2565 นี้ ให้ลงทะเบียนขอรับ Check List ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กำหนดการ

  • รายเก่าต่อเนื่อง หมดเขตลงทะเบียน
    • รอบแรก หมดเขตวันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 23.59 น.
    • รอบที่ 2 เปิดลงทะเบียน 1 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. – 12 ก.ค. 2565 เวลา 23.59 น.
  • รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 23.59 น.

ลงทะเบียนที่นี่ !!

เมื่อขอรับ Check List แล้ว ให้เตรียมเอกสารไว้ตามรายการ แต่ยัง ❌ไม่ต้องส่ง ***รอประกาศจากทางเพจว่าจะให้ส่งเมื่อไร อดใจรอก่อนนะ…

ยื่นกู้ผ่านระบบ DSL ของ กยศ.

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 2 (จาก 7 ขั้นตอน)  การกู้ยืมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าจะทำขั้นตอนต่อไปตามระยะเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด

เฉพาะ : ผู้กู้รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม (ดูคำอธิบายกลุ่มเพิ่มเติมจากด้านบน) ที่ได้รับใบ Check List จากขั้นตอนที่ 1 ทางอีเมลแล้ว

กำหนดการ

  • ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป (จนกว่าจะแจ้งปิดระบบ)

ส่งเอกสารตามรายการ Check List

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 3 (จาก 7 ขั้นตอน)  การกู้ยืมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าจะทำขั้นตอนต่อไปตามระยะเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืม (รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 4 (จาก 7 ขั้นตอน)  การกู้ยืมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าจะทำขั้นตอนต่อไปตามระยะเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด

ผู้กู้รายใหม่บันทึกสัญญา/ผู้กู้รายเก่าทำแบบเบิกเงิน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 5 (จาก 7 ขั้นตอน)  การกู้ยืมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าจะทำขั้นตอนต่อไปตามระยะเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด

ผู้กู้รายใหม่ส่งสัญญา/ผู้กู้รายเก่าส่งแบบเบิกเงิน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 6 (จาก 7 ขั้นตอน)  การกู้ยืมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าจะทำขั้นตอนต่อไปตามระยะเวลาที่ กยศ. มจพ. กำหนด

รอรับเงินโอนจากธนาคาร

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 7 (จาก 7 ขั้นตอน)  ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว รอ กยศ. มจพ. อัพโหลดเอกสารและส่งสัญญาไปให้ธนาคารดำเนินการต่อไป

การติดต่อสอบถาม

ติดตามอ่านข่าวสารจากช่องทางหลักของ กยศ_kmutnb ที่
  1. เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
  2. ที่ Facebook Page : กยศ_kmutnb

❌เราไม่มีไลน์กลุ่ม
❌ไม่มีไลน์โอเพ่นแชท หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ เว้นพักกลางวัน) ที่หมายเลขโทรศัพท์

🔸 มจพ. กรุงเทพฯ โทร. 02 555 2000 ต่อ 1150, 1161

🔸 มจพ. ปราจีนบุรี โทร. 037 217 300 ต่อ 7331

🔸 มจพ. ระยอง โทร. 038 627 000 ต่อ 5104