จากที่ Reg ได้เปิดตัวให้เพื่อนๆใช้งานบนเว็บไซต์กันไปแล้ว และในวันที่ 9 ก.ย. 66 นี้ Reg จะได้เป็นเพื่อนกับคุณในอีกเวอร์ชันหนึ่ง โดยจะไปอยู่ใน Mobile Application ที่ชื่อว่า “ KMUTNB UNIHUB” ซึ่งมี Feature เดียวกับ Reg บนเว็บไซต์เลย

  • ลงทะเบียนเรียน
  • ผลการศึกษา
  • ประเมินการสอน
  • ตารางเรียน/สอน
  • ปฏิทินการศึกษา
  • ค่าใช้จ่าย
  • ทุนการศึกษา
  • ประวัตินักศึกษา
  • แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

และในอนาคตอันใกล้ KMUTNB UNIHUB จะเป็นเแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เพื่อนๆ กับการใช้ชีวิตดิจิทัลในรั้ว มจพ.แห่งนี้ได้มากยิ่งขึ้น

มาเป็นเพื่อนกันได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android
iOS : https://apps.apple.com/us/app/kmutnb-registration-system/id6450863478
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.th.staff.kmutnb.reg.main