ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ————— ผ่านระบบออนไลน์ LIVE สด —————–ผ่านเพจ Facebook กองกิจการนักศึกษา มจพ.ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 […]