เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมกรรมนักศึกษา และความรู้ใหม่ๆ […]