ผู้กู้รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ” มหาวิทยาลัยมีข่าวจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งให้ทราบว่า “ขั้นตอนการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินและขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาของสัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ใหม่ หากมีความคืบหน้าและสามารถดำเนินการในระบบได้ จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป” ที่มา : Line Official Account กยศ.สถานศึกษา […]