กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. พานักศึกษาจิตอาสา มจพ. ไปบริจาคถุงผ้าเพื่อมอบให้กับผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางแอนนา […]