โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือก ผู้ที่สนใจจำหน่ายอาหาร 2 ประเภท 1. ประเภทยำต่างๆ จำนวน 1 ร้านค้า 2. ประเภทข้าวหมกไก่ และของทอด […]