ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

📌 วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นี้
📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)