ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวดดนตรี 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 (3K Music Festival) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสวนปาล์ม […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยชมรมศิลปการแสดง ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดยมี 92 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย […]
นักศึกษา มจพ. คนเก่งของเรารับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มจพ. พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป โดยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาของ มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานคร) […]
ประกาศปิดปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ. (สนามวอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน) ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 – 7 มกราคม 2566 ขออภัยในความไม่สะดวกมา […]
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมกรรมนักศึกษา และความรู้ใหม่ๆ […]
ตัวแทนนักศึกษา มจพ. ทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022) ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย […]
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ————— ผ่านระบบออนไลน์ LIVE สด —————–ผ่านเพจ Facebook กองกิจการนักศึกษา มจพ.ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 […]
ขอเชิญร่วมเชียร์ให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022) ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย […]